laat het u ervaren

SPELBOUWERS

· Voor mensen, teams, schoolgroepen of organisaties die constructief willen leren onderhandelen.

· Komen tot gezamenlijk werkbare oplossingen.

Wanneer is deze spelsimulatie geschikt?

· Inzicht in de eigen valkuilen bij het totstandkomen van gezamenlijk werkbare oplossingen.

· Bewust worden van verschillende belangen.

· Dialoogvaardigheden (i.p.v. discussie).

· Oplossingsgericht denken .

 

In het perspectiefgame komen verschillende vaardigheden samen:

· Empathisch vermogen

· Beargumenteren van standpunten

· Onderhandelen en conflicthantering

· Communicatie

· Oplossingsgericht werken

Wat levert deze spelsimulatie op?

De praktijk van alledag zit boordevol dilemma’s. Hondepoep? Waar moeten we dit geld aan besteden? Wie heeft schuld aan deze burenruzie? De vraag is hoe je dit samen constructief oplost. Zonder te verzanden in welles-nietes, alles of niets, allebei je boodschap blijven herhalen, of zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.

 

Deze spelsimulatie is in eerste instantie gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. In het perspectiefgame staan een aantal problemen centraal, waarbij verschillende probleemeigenaren een rol spelen, bijvoorbeeld de overlast op straat van hondenpoep.  Maar de spelsimulatie is ook prima geschikt om toe te passen op een andere doelgroepen, door andere problemen te gebruiken.

Deelnemers leren het perspectief van een ander aan te nemen en op die manier te komen tot gedeelde oplossingen. In groepsverband nemen ze de rol van een probleemeigenaar aan en door de eigen standpunten te beargumenteren en die van de anderen te verkennen, komen ze tot draagvlak en commitment voor gezamenlijk gevonden oplossingen.

Wat is het?