laat het u ervaren

SPELBOUWERS

· Voor een sociale dienst die het klant-management en de samenwerking met andere partijen willen verbeteren.

· Het is mogelijk om ook de samenwerkings-partners van de sociale dienst uit te nodigen om samen met hen de samenwerking te verbeteren (als ketensimulatie).

Wanneer is deze spelsimulatie geschikt?

· Zicht op verbeterpunten in  het klantmanagement.

· Zicht op verbeterpunten in de samenwerking met betrokken partijen.

· Komen tot verbeterafspraken.

 

Het klantmanagementgame toont het belang van ketensamenwerking aan in het belang van de klant. Daarnaast laat het zien hoe marktwerking inwerkt bij het bepalen van trajecten voor klanten. Kortom de deelnemers krijgen meer inzichten in:

 

· Klantmanagement

· Samenwerking

· Werken in netwerken

Wat levert deze spelsimulatie op?

Een spelsimulatie over klantmanagement bij een sociale dienst. Medewerkers van een sociale dienst krijgen diverse klanten met multi-problematieken te verwerken. Hoe pakken ze dit aan? Hoe geven ze de samenwerking vorm met andere partijen zoals de sociale werkvoorziening, het Werkbedrijf, de beleidsafdeling en re-integratiebureaus? Wat is de rol van de klantmanager? De klanten wachten niet… 

Het klantmanagementgame stelt u in staat om te ervaren wat er allemaal komt kijken bij effectief klantmanagement. Tevens is er volop gelegenheid te experimenteren met allerlei onderdelen van het klantmanagement; het betreft hier immers een simulatie dus “echte” gevolgen blijven achterwege. De omgeving van de spelsimulatie lijkt op de uwe, maar is net even anders. U stapt in een fictieve omgeving waar alles wat nodig is voor het voeren van klantmanagement is opgetuigd. Zo werkt u bij de start met ‘slechts’ 25 cliënten in totaal. Er zijn verschillende rollen, zoals UWV Werkbedrijf, klantmanagers van de gemeente, Regie en Inkoop en verschillende re-integratiebedrijven. De gezamenlijke inzet moet leiden tot een verbetering van de klanten op de participatieladder.

Wat is het?