laat het u ervaren

SPELBOUWERS

· Voor teams, afdelingen en/of organisaties die willen ervaren hoe de samenwerking beter kan.

· Deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een product of dienst.

Wanneer is deze spelsimulatie geschikt?

· Bewust worden van aandachtspunten in de samenwerking.

· Handvatten krijgen voor verbetering van de samenwerking.

· Komen tot verbeterafspraken in de samenwerking.

· Desgewenst kan ook leiderschap, projectmatig werken of teamgericht werken centraal staan.

 

De doelstelling van Doos BV is groepen mensen die gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de levering van een produkt of dienst, te laten ervaren dat zij suboptimaal presteren (bewustwording) en hen instrumenten aan te reiken die het mogelijk maken hun prestaties te verbeteren. In Doos BV worden mensen die gewend zijn te functioneren in een taakgerichte omgeving, genoodzaakt om te schakelen naar een procesgerichte houding en moeten ze leren denken in termen van klant-leverancier relaties.

Wat levert deze spelsimulatie op?

‘Graag drie dozen met speciale opdruk’, aldus een klant van Doos BV. De productie komt op gang. De verschillende afdelingen gaan hard aan de slag met hun eigen taak. Maar hoe zit het met de afstemming? En wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit? Waarom verkoopt Sales alweer nieuwe dozen, terwijl we deze niet eens geproduceerd krijgen? Het lijkt de dagelijkse praktijk wel!

 

Doos BV is een fabriek waar kartonnen doosjes worden gemaakt. De fabriek bestaat uit een directeur, drie afdelingshoofden en drie productie-afdelingen, te weten de afdelingen Bodems, Middens en Deksels.

 

Klanten bestellen doosjes met een bepaalde specificatie en uit de grondstof karton worden elementen gemaakt, geassembleerd en afgewerkt, waarna de geproduceerde bodem, middenstuk en deksel het bestelde doosje moeten vormen. Uiteraard bestaan er dwarsverbindingen tussen de afdelingen.

 

 

 

Wat is het?