laat het u ervaren

SPELBOUWERS

· Voor teams, afdelingen en/of organisaties die willen ervaren hoe de samenwerking beter kan.

· Deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een product of dienst.

Wanneer is deze spelsimulatie geschikt?

Welkom in de keuken van… Kok & Co! In deze spelsimulatie staat een team of organisatie voor de opdracht om met elkaaronder tijdsdruktot goede gerechten te komen.  De gerechten worden klaargemaakt door verschillende afdelingen. Dat vraagt om afstemming! De keuken van Kok & Co blijkt een herkenbare metafoor voor de (interne) samenwerking in een organisatie.

 

Kok & Co is een spelsimulatie gericht op teams die samen verantwoordelijk zijn voor een product of dienst. De deelnemers (vijftien tot dertig personen) houden gezamenlijk een keuken in een kwalitatief hoogstaand restaurant draaiende. Al snel blijkt dat in de keuken soortgelijke processen spelen als in de eigen werksituatie: communicatie, leiderschapsstijlen, procesgerichte samenwerking en  klantgerichtheid zijn een aantal onderwerpen waarmee de deelnemers in de simulatie worden geconfronteerd .

 

De deelnemers aan de simulatie werken in de keuken van restaurant ‘Kok & Co’. De keuken kent een Chef de Cuisine, een ober en drie afdelingen. De drie afdelingen zijn elk weer onderverdeeld in Voorbereiden, Bereiden en Afwerken. Hierdoor ontstaat een matrix-organisatie.

Wat is het?

· Bewust worden van aandachtspunten in de samenwerking.

· Handvatten krijgen voor verbetering van de samenwerking.

· Komen tot verbeterafspraken in de samenwerking.

 

Door in de simulatie te ervaren (spelen), te evalueren (waar liggen verbeterpunten?) en te verbeteren (spelen) zorgen de spelers er zelf voor dat de keuken van Kok & Co steeds klantgerichter en efficiënter wordt. Hierbij kunnen verschillende leermomenten worden uitgelicht. Er kan bijvoorbeeld gelet worden op:

 

· Communicatie & Samenwerking

· Leiderschapsstijlen

· Kwaliteit & Klantgerichtheid

· Procesgerichtheid

· Prestaties & Efficiency

Wat levert deze spelsimulatie op?